Super Panorama Padel

Banorna hos oss är så kallade superpanorama-banor. Lite finare banor med stora glaspartier helt utan stolpar. Underlaget är blått. Dessa bano kommer från den svenska bantillverkaren "Scandinavian Padel"